ΗχώΜυθοι

ΗχώΜυθοι

Children’s theater program layout & illustration

ΗχώΜυθοι

Children’s theater program spreads

ΗχώΜυθοι

Client: ΗχώΜυθοι (Echomithi) – musicians & storytellers
Project: Illustration / Brochure design
Year: 2005